ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US
Φωτογραφική Λέσχη
Μέλη / members
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 1994-2000
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2001-2010
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2011-
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 1994-2000
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2001-2010
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2011-
Εκδόσεις / publications
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2011-

- "Όψεις του χώρου δράσης"
, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη, 2011, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά
- “Views of the action area
Small Theater of the Lazariston Monastery, Stavroupoli - Thessaloniki, 2011, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki

- "Μουσική στο μπαλκόνι", (συμμετοχή με 4 φωτογράφους), Πολιτιστικό Κέντρο Μετέωρων, Πολίχνη - Θεσσαλονίκη, 2015, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά
- “Music on the balcony(participation with 4 photographers), Meteora Cultural Center, Polichni - Thessaloniki, 2015, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki


- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2016, Εκθεσιακός χώρος Μονής Λαζαριστών Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη, 2016, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά
- “New photographers' sights” 2016, Exhibition area of Lazariston Monastery, Stavroupoli - Thessaloniki, 2016, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki

- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2016, Jazz bar Duende - Θεσσαλονίκη, 2017, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά
- “New photographers' sights” 2016Jazz bar Duende - Θεσσαλονίκη, 2017, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki

- "Όψεις Φωτογράφων"Καλλιτεχνικό καφενείο "Πρόδρομος", Καστέλλι Φουρνής Λασιθίου -  Κρήτη 2017,  Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά
- “Images of Photographers,  Artistic Cafe "Prodromos", Kastelli Fournis, Lasithi, Crete, Organized by Photoclub "Opseis" - , Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki

- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2017, Εκθεσιακός χώρος Υπόγειας διάβασης οδού Λαγκαδά 223, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη, 2017, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά 
- “New photographers' sights” 2017, Exhibition space of the underground passage of Lagadas street 223, Stavroupoli - Thessaloniki, 2017, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas - Thessaloniki

- "11o Photonet Show" 2018, Ομαδική 14 φωτογράφων, Porto palace hotel - Θεσσαλονίκη, 2018, Διοργάνωση  Nexus publications
- “11th Photonet Show” 2018, Collective Exhibition, 14 photographers,  Porto palace hotel - Thessaloniki, 2018, Organized by Nexus publications.

- "Όψεις καθ’ οδόν", Ομαδική 14 φωτογράφων, Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών του γλύπτη Χρήστου Τσουμπλέκα - Ηράκλειo, 2018, Διοργάνωση  Δήμος Ηρακλείο, Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Παύλου Μελά.
- “Opseis on the way” , Collective Exhibition, 16 photographers,  Christos Tsoumplekas' Sculpture Workshop - Heraclion, Crete, 2018, Organized by Municipality of Heraclion, Photoclub "Opseis", Municipality of Pavlos Melas.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US