ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US
Φωτογραφική Λέσχη
Μέλη / members
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 1994-2000
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2001-2010
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2011-
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 1994-2000
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2001-2010
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2011-
Εκδόσεις / publications
Εκδόσεις / publications


- "Όψεις", Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1994 
- “Opseis”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by 
Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1994

- "Κώστας Καλπατζίδης, Λάμπρος Κυριακού", Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
- "Kostas Kalpatzidis, Lambros Kiriakou", 
Exhibition Catalog, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1996

- "Φύση", Γιάννης Στεφανίδης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
- "Fisi", Yiannis Stefanidis, 
Exhibition Catalog, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1996

- "Το άλλο μισό...", Χρήστος Γκίγκης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
- “The other half..”, Christos Ghighis, 
Exhibition Catalog, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1996

- "Νέων μορφές", Τριαντάφυλλος Κουρούκλας, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1996
- Neon morfes", Triantafillos Kourouklas, 
Exhibition Catalog,  Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1996

- "Ιούνιος ' 97" Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1997
- “June ‘97”,  
Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1997

- "Όψεις Φωτός και Ζωής", Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή ΦωτογράφωνΦ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1998
- “Aspects of light and life”, 
Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality,1997

- "Πρόσωπα της εποχής", August Sander, Φυλλάδιο 
έκθεσηςΦ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης1998
- "Antlitz der zeit" August Sander, Photo exhibition leaflet, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1998

- "Όψεις", 
Κατάλογος έκθεσης,  Goethe Institute, Συλλογή ΦωτογράφωνΦ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 1998
- "Opseis", 
Exhibition Catalog, Goethe Institute, Photographers Collection, (1998), Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 1998

- Το 1998 εκδόθηκε επίσης σειρά καρτ - ποστάλ με φωτογραφίες μελών της λέσχης
 -  Photoclub “Opseis” also published i
n 1998, a series of postcards with photos of its members

- "Άνθρωπος και Τοπίο",  Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 2000
“Mankind and Landscape”Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 2000

- "Όψεις", Φυλλάδιο έκθεσηςΣυλλογή Φωτογράφων, ΔΕΠΚΑ Σερρών, Φ.Λ. "Όψεις", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σταυρούπολης, 2001
“Opseis”Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Cultural Centre of Stavroupoli's Municipality, 2001

- "Φωτογράφων Ανάλεκτα", Κατάλογος έκθεσης, Συλλογή Φωτογράφων,  Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης,  2004
“Photographers' Analects”, Exhibition Catalog, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality, 2004

- "Φωτογραφίζοντας στη Σταυρούπολη", Συλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης, 2006
“Photographing Stavroupoli”, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality, 2006

- "Όψεις νέων φωτογράφων", 2007, Φυλλάδιο έκθεσηςΣυλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης, 2007
“New photographers' sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality2007

- "δυΌψεις", Απόστολος Κύρου, Ισαάκ Χατζηδημητριάδης, Κατάλογος έκθεσης, Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης, 2009, 
- “duOpseis”, Apostolos Kirou, Isaak Chatzidimitriadis, Exhibition Catalog,  Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality 2009

- "Όψεις νέων φωτογράφων", 2010, Φυλλάδιο έκθεσηςΣυλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης, 2010
“New photographers' sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality2010

- "Όψεις νέων φωτογράφων", 2016, Φυλλάδιο έκθεσηςΣυλλογή Φωτογράφων, Φ.Λ. "Όψεις", Δήμος Σταυρούπολης, 2016
“New photographers' sights”, Photo exhibition leaflet, Photographers Collection, Published by Photoclub "Opseis" and Stavroupoli's Municipality2016 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US