Κεντρική σελίδα
Μ.Τζελέπη Συλλογή1
Μ.Τζελέπη "Ανάλεκτα"

Μέλη

 

 

 

Μαρία Τζελέπη

Φωτογραφίες από την έκθεση "Φωτογράφων Ανάλεκτα"

Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2004

 

 

.

Μαρία Τζελέπη

 

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας22/03/12