ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US
Φωτογραφική Λέσχη
Μέλη / members
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 1994-2000
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2001-2010
Ατομικές Εκθέσεις / Individual exhibitions 2011-
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 1994-2000
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2001-2010
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2011-
Εκδόσεις / publications
Ομαδικές εκθέσεις / Collective exhibitions 2001-2010


- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2007, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης - Θεσσαλονίκη, 2007, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Σταυρούπολης
- “New photographers' sights” 2007, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli - Thessaloniki, 2007, Organized by Photoclub "Opseis", Cultural Centre of Stavroupoli - Thessaloniki

- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2009, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης - Θεσσαλονίκη, 2009, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Σταυρούπολης
- “New photographers' sights” 2009, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli - Thessaloniki, 2009, Organized by Photoclub "Opseis", Municipality of Stavroupoli - Thessaloniki

- "Όψεις", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή, Θεσσαλονίκη, 2010, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Α.Π.Θ Γεωπονική Σχολή
- “Opseis”Aristotle University of Thessaloniki Agricultural School, Thessaloniki,2010, Organized by Photoclub "Opseis", Aristotle University of Thessaloniki Agricultural School

- "Φωτογραφικός Χειμώνας", (Συμμετοχή με την έκθεση "Δυόψεις" και 7 μικρές ατομικές εκθέσεις, Φλώρινα, 2010, Διοργάνωση Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας - Φ.Ο. «Ροές»
- "August of Photography", (Participation with "Dyopseis" exhibition and 7 small individual exhibitions, Florina, 2010, Organized by Cultural Club of Florina and Photoclub "Roes"

- "Όψεις νέων φωτογράφων" 2010, Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης - Θεσσαλονίκη, 2010, Διοργάνωση Φ.Λ. "Όψεις" - Δήμος Σταυρούπολης
- “New photographers' sights” 2010, Cultural Centre Christos Tsakiris, Stavroupoli - Thessaloniki, 2010, Organized by Photoclub "Opseis", 
Municipality of Stavroupoli - Thessaloniki
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / HΟΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ / ABOUT USΝΕΑ / NEWSΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS PORTFOLIOSΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / EXHIBITION PLACEΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ / ABOUT ARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - CONTACT US